İslami Eğitimler

İhsan Derneği ‘vahyin ışığında insanlığa hizmet’ veren bir dernektir. Kur’an-ı Kerim’in gerektirmiş olduğu hal üzere peygamber (s.a.s) sünneti seniyesi üzere ehli sünnet ve’l cemaat akidesi üzerine Mahmut Efendi Hazretleri’nin düsturu üzerine âlim yetiştiren şuurlu müslüman yetiştiren bir dernektıir. Derneğimizde 5 yıllık  bir eğitim verilmektedir. 5 yıllık eğitimde ibtidai olarak hazırlık dersleri, Kuran-ı Kerim talim, tecvid ve ilmihal bilgileri eğitimi verilmektedir. Daha sonra arapça derslerine başlarız. Sarf nahiv ve sonrasında tefsir, fıkıh, akaid derslerini görür. 5 sene sonunda ilmi icazetini alır ve hocalık hizmetine başlar.