İnşa Projeleri

Kız Kursumuza Ek bina Projesi ile İslam’ın ve kültürümüzün öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz.

İhsan Medreseler’inin amacı İslami ilimleri canlandırmak, yaymak ve yaşanır bir hale getirmektir.

İslam, halkımız tarafından yaşanırsa muhafaza ediliyor demektir. Halkımızın İslamı yaşaması ise İslamın hükümlerini, tüm emir ve yasaklarını bilmekle mümkündür. Binaenaleyh İslamın inkişâfı ve hakimiyeti Şer-i İlimlerin her mahalleye ve her köye ulaşmasına, okuyup, okutulmasına bağlıdır.

‘’Şu medreselerde ne yetişiyor diyorsanız; Sultan Fatih, Sultan Selim, Sultan Mecid hepsi o medreselerden yetiştiler.’’ Mahmud Efendi Hz. (Kuddise Sirruhu)

“Medrese açmak lazımdır. ‘Burası yeter hoca efendi…’ Nerede yeter! On kişi olsa, biri doymasa olmaz. Bu medrese bu mahalleye yeter. Yanındaki mahalleye de aynısı olacak. Ta Van’a, hudûda kadar. Hatta sınırdan da öteye lazım.” Mahmud Efendi Hz. (Kuddise Sirruhu)

0 Comments